Ponuda

Dizajn i grafičko oblikovanje:

• Vizualnog identiteta tvrtke - znaka / logotipa...
• Identiteta proizvoda, etiketa i ambalaže – brand
• Letaka, plakata, prospekata, brošura…
• Godišnjih izvješća, kataloga, časopisa, knjiga…
• Oglasa u tisku, billboard i citylight plakata, telopa...
• Reklamnog uredskog pribora - kalendara, posjetnica...

 

Industrijski (produkt) dizajn:

• Dizajniranje novih proizvoda
• Redizajn postojećih proizvoda
• Dizajn interijera i eksterijera
• Dizajn sajamskih štandova

 

Idejno osmišljavanje i izrada:

• Slogana i propagandnih poruka
• Radijskih jingleova
• TV spotova
• Cjelovitih reklamnih kampanja

Web dizajn:

• Izrada web stranica - flash, html, php, cms
• Izrada bannera
• Izrada 3D vizualizacija i animacija
• Izrada web portala
• Izrada web shopa

 


Odnosi s javnošću:


• Planiranje i realizacija komunikacijskih
aktivnosti (odnosi s medijima, društvenom javnošću te tržištem)

• Event management (lansiranje proizvoda, korporativna događanja, posebna događanja)
• Krizni management (savjetovanje, planiranje i provedba kriznog komuniciranja)

 

Media:

• Realizacija media planova - zakup medija

Tisak:

• kataloga
• časopisa
• brošura
• letaka
• knjiga
• monografija
• plakata
• godišnjih izviješća
• kutija za proizvode
• etiketa za proizvode

 

Reklamna fotografija:

• Profesionalno fotografiranje u studiju i na terenu

 

Distribucija:

• Promidžbenog materijala