Tisak

tisak

Uz grafički dizajn i pripremu, nudimo Vam i
kompletnu tiskarsku 
uslugu na formatu koji vi odaberete...

 

Tisak:

• kataloga
• časopisa
• brošura
• letaka
• knjiga
• monografija
• plakata
• godišnjih izviješća
• kutija za proizvode
• etiketa za proizvode